TL Loạn Thế (chuyển sinh 3.2)
- Open 19h30 tối T4 ngày 10/10
- Chuẩn Skill đầy đủ Bí Tịch
- Yếu Quyết - Ngũ Tông
---------------------------------------
11-10-2018
Tin tức khác

TL Loạn Thế (chuyển sinh 3.2)
- Open 19h30 tối T4 ngày 10/10
- Chuẩn Skill đầy đủ Bí Tịch
- Yếu Quyết - Ngũ Tông
---------------------------------------
11-10-2018
Sự kiện đua top Open Sever
----------------------------------------------
10-10-2018