Sự kiện đua top Open Sever
----------------------------------------------
23-10-2020

❤ Đua TOP Chuyển Sinh Sever Bắt Đầu Từ 14h Ngày 23/10 CN Đến 14h Ngày 2/09 Sẽ Chốt TOP ( Đua Đợt 1 )
- TOP 1 : 250k Point + Thẻ 100k Tùy Chọn ( Chọn Thẻ Hoạc Point )
- TOP 2 : 200k Point + Thẻ 100k Tùy Chọn (Chọn Thẻ Hoặc Point )
- TOP 3 : 150k Point + Thẻ 50k Tùy Chọn
- TOP 4 - 10 : 100k Point
***Ai Chuyển Sinh Nhiều Nhất Là TOP Nhá - Đợt 2 Sẽ Thông Báo Sau Khi Ổn Định.Tin tức khác

TL Loạn Thế (chuyển sinh 4.0)
- Open 14h chiều T6 ngày 23/10

---------------------------------------
23-10-2020
Sự kiện đua top Open Sever
----------------------------------------------
23-10-2020